Pianonvirittäjä Olli LahtiTason nosto ja viritys !

Usein soittimen äänten taso on päässyt laskemaan enemmän tai vähemmän ja se on nostettava normaaliin ennen varsinaista viritystä, kielet käydään läpi siis kaksi kertaa. Jos taso on laskenut paljon, on järkevää laittaa soitin kuntoon kahdella käynnillä – ensimmäisellä nostetaan taso ja annetaan kielten venyä ( jos ovat venyäkseen ) 1 – 1,5 viikkoa ja toisella varsinainen viritys.

Näin menetellen voi odottaa vireen pysyvän tarkkana kauemmin.


ollitapla@gmail.com